Pengeskabe

Hvis du overvejer at anskaffe dig et pengeskab kan det være en rigtigt god ide at få vores professionelle rådgivning inden købet. Man kan finde pengeskabe og nøgleskabe mange steder i detailhandlen, men det kan godt blive for billigt. Vi har tidligere demonstreret hvordan man kan åbne nogle af de billigste pengeskabe med en rå kartoffel.

HV Låseteknik tilbyder

 • pengeskabe
 • brandskabe
 • nøgleskabe
 • deponeringsbokse
 • computersikring
 • døgnbokse
 • kundebokse
 • …og mange andre mekaniske sikringsløsninger.Vore produkter leveres til banker, butikker, kontorer, institutioner og private overalt i Danmark.

Pengeskabe leveres til

 • banker og pengeinstitutter
 • butikker og forretninger
 • kontorer
 • institutioner
 • privat hjemme hos dig
sikre brandskabe fra HV låseteknik

Overvejelser omkring et Pengeskab

Det er rigtig mange spørgsmål man bør overveje. F.eks er det forskel på hvad pengeskabet skal beskytte imod. Er det en virksomhed der har brug for medicin opbevaring, fortrolige dokumenter eller er det kontanter pengeskabet skal beskytte. Det er også en god ide at have styr på om forsikringsselskabet har stillet forsikringskrav til pengeskabet.  Derudover skal man overveje om pengeskabet også kunne beskytte imod brand og så videre.

Du er altid velkommen til at ringe til os så vi kan finde det helt rigtige pengeskab til dit behov.

Brandskabe

I tilfælde af brand vil du sjældent nå at redde alle de ting du gerne vil. Derfor er brandskabe blevet mere og mere populære de senere år. Flere og flere hjem har et brandskab og det er ikke uden grund. Brandskabe er konstruerede til at kunne modstå flammer og intens varme, mens det værdifulde indhold efterlades uskadt.

Brandskabe er lavet således at De kan sikre nogle af dine vigtige papirer, data eller værdi genstande ved brand.

Oplukning af pengeskab

Hvis du har været så uheldig at smide nøglen væk eller har mistet koden til dit pengeskab, kan en af vores dygtige montører hjælpe med at få pengeskabet åbnet igen.

Vi giver gerne råd og vejledning på 70 20 87 97

Hvor sikker skal dit pengeskab være?

Hvor sikker dit pengeskab skal være afhænger af de krav, du og dit forsikringsselskab stiller. Med de forskellige godkendelser, der er på sikringsprodukter, er det muligt at skelne mellem de mange forskellige produkter og vælge netop det sikringsniveau, som er velegnet til netop dit behov. Læs mere om det lige her:

Inbrudstest

Produkter til mekanisk indbrudssikring testes og godkendes enten efter den Danske Skafor Standardtyv Metode eller de fælles Europæiske EN standarder.

Skafor Standardtyv Metoden inddeler sikringsprodukter i to hovedgrupper. Hovedgruppe 1 omfatter gitre, låse, tyndplade skabe o.lign. Hovedgruppe 2 omfatter pengeskabe. Hver hovedgruppe inddeles i fire farvekategorier: Gul, Grøn, Blå og Rød. Rød er den højeste.

Skafors Standardtyv Metoden omfatter håndværktøj. Ud fra hvor lang tid en ekspert med kendskab til skabet skal anvende på at bryde skabet op med håndværktøj tildeles skabet et sikringsniveau.

Hvis en ekspert med kendskab til pengeskabet skal bruge minimum 12 minutter på at bryde skabet op, er skabet i Gul klasse Hovedgruppe 2.

 • Grøn klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 20 minutters opbrudstid,
 • Blå klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 28 minutters opbrudstid,
 • Rød klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 40 minutters opbrudstid + yderligere krav om betonkonstruktion.

EN1143-1 den fælles europæiske standard omhandler pengeskabe og boksrum og inddeler produkterne i grades fra 0 til 13. Testen omfatter i princippet alle typer værktøj. Hvert værktøj, som anvendes, giver point og alt efter hvilke værktøjer og hvor længe, de har været anvendt, tildeles skabet point. Ud fra de opnåede point tildeles skabet en sikringskategori. Grade 0 er den laveste og svarer til Skafors Blå klasse, Grade 1 svarer lige knapt til Skafors Rød klasse.

EU standarden EN1143-2 omhandler deponeringsbokse. Testen ligner pengeskabstesten ovenfor dog med et tillæg om, hvordan deponeringsenheden er sikret.

EU standarden EN14450 omfatter kategorien tyndplade skabe. Skabene inddeles i gruppe S1 og S2. S1 er det laveste sikringsniveau. S2 svarer til Gul klasse hovedgruppe 2.

Hvad skal jeg vælge?

EN14450 er for dig, der vil have et minimum af indbrudssikring. Skabe godkendt efter EN14450 anvendes i erhvervsvirksomheder primært til indbrudssikring af mindre værdifulde genstande, herunder kontant beholdninger under kr. 5.000. EN14450 er tillige et godt valg, hvis du som privatperson skal indbrudssikre almindeligt indbo af særlig værdi, såsom små kontantbeholdninger, smykker, computer og andet elektronik. BRF serien opfylder kravene til EN14450.

Skafor Blå klasse Hovedgruppe 2 finder anvendelse i alle typer erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner, kontorer og overalt, hvor værdifulde varer, nøgler og mindre kontantbeholdninger skal opbevares. SC skabene opfylder kravene til Skafor Blå klasse.

Skafor Rød klasse Hovedgruppe 2 samt EN 1143-1 og EN1143-2 grade I anvendes i virksomhder og hos private, hvor der opbevares kontanter i større omfang og/eller særligt værdifulde genstande.

Indbrudssikring af kontanter

Hvis du driver erhvervsvirksomhed og vil have forsikringsdækning for tab af kontanter i forbindelse med indbrud, vil dit forsikringsselskab stille krav om, at pengeskabet som minimum skal være godkendt i Blå klasse hovedgruppe 2. Jo flere kontanter, du skal opbevare, desto mere sikkert skal skabet være.

Vær opmærksom på, at skabe, som udelukkende er brandgodkendt, ikke er indbrudssikre. Selv om disse skabe er tunge og store, giver de ingen indbrudssikring. Selv om de er konstrueret med tykke vægge, pengeskabslås og kraftige rigler, er det meget nemt og hurtigt at åbne disse skabe med almindeligt håndværktøj. Forsikringsmæssigt betragtes et skab, som udelukkende er brandgodkendt, som almindeligt gemme eller hvad der svarer til en aflåst skrivebordsskuffe. Anvend aldrig skabe som udelukkende er brandgodkendte til indbrudssikring af værdier.

Desto mere indbrudssikret dit pengeskab er, desto flere kontanter vil dit forsikringsselskab erstatte i tilfælde af indbrud.

Brandtest

Test af brandsikre skabe foregår ved at skabet placeres i en stor ovn. Ovnen opvarmes efter en bestemt temperaturstigningskurve til ca. 1000 grader C.

Inde i skabet er placeret en række følere, som måler temperaturen inde i skabet, efterhånden som testen skrider frem.

Efter testen, som kan vare i 30, 60, 90 eller 120 minutter, analysseres resultaterne af temperaturmålingerne. Såfremt temperaturen inde i skabet forbliver under 177 grader C inden for testperioden, kan skabet godkendes til brandsikring af dokumenter. Såfremt temperaturen forbliver under 55 grader C, kan skabet godkendes til brandsikring af datamedier.

Varmen brænder ikke hul i skabets vægge, men når temperaturen inde i skabet overstiger 177 grader C, selvantænder dokumenterne og brænder op. Allerede ved 55 grader C ødelægges data på datamedier såsom DVD’er, USB stik og harddiske.

Der findes flere standarder for, hvordan et brandskab skal testes. De to mest udbredte er den fællesnordiske NT Fire 017, som har været gældende i ca. 20 år, samt den noget nyere europæiske teststandard EN 15659 LFS.

Begge standarder angiver brandsikkerheden ud fra testens varighed, altså hvor mange minutter skabet kan holde dokumenter eller datamedier intakte under en kraftig brand:

 • 30P: skabet kan holde dokumenter intakte i 30 min.
 • 60P: skabet kan holde dokumenter íntakte i 60 min.
 • 90P: skabet kan holde dokumenter intakte i 90 min.
 • 120P: skabet kan holde dokumenter intakte i 120 min.
 • 30DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 30 min.
 • 60DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 60 min.
 • 90DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 90 min.

Brug for mere information omkring pengeskabe, så kontakt os

Giv HV Låseteknik et kald på 70 20 87 97 eller benyt denne formular:

  Ring 70 20 87 97 - klik her!