Arx adgangskontrol

Ruko ARX – åbner for nye muligheder

Ruko ARX er designet til større virksomheder og institutioner, fordi systemet har kapacitet til at administrere et ubegrænset antal døre, skemaer og personer uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og systemet kan imødekomme fremtidens krav om integration af alle virksomhedens systemer. Med ARX er det fx muligt at koble adgangskontrollen med brandalarmen og dørautomatikken, og dermed sørge for at branddøre lukkes og at flugtveje åbner automatisk hvis alarmen går.

ruko arx adgangskontrol

ARX kan fx også kombineres med både styring af lys, rullegardiner, ressource- booking eller tyverialarm. Mulighederne er mange og begrænsningerne er få.

Det skal både være nemt og sikkert

Et adgangskontrolsystem skal selvfølgelig sikre at uvedkommende ikke kommer ind eller bevæger sig uønsket rundt i bygningen. Men systemet skal samtidig også kunne imødekomme behov for, at det ikke bliver en administrativ tung opgave eller at gæster bliver unødigt begrænset. Systemet skal være smidigt uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Ruko ARX er udarbejdet så begge behov kan opfyldes – hvor tryghed og fleksibilitet er kombineret med totalt overblik over, hvem der kommer og går hvornår.

Med softwareprogrammet, får alle administrative brugere en let og enkel adgang til systemet. Der skelnes mellem fem former for licenser: basis, standard, avanceret, professionel og beboelse. Disse giver adgang til forskellige optioner i ARX systemet, fx booking delen. En opdeling der gør det enkelt at sikre hurtig adgang til relevante informationer for de rigtige personer – samtidig med at sikkerheden bevares.

Centralenheder for øget sikkerhed

Opbygningen med centralenheder giver en markant høj driftsikkerhed på adgang- skontrolanlægget.

Alle retningslinjer, som er opsat i adgangskontrolsystemet er lagret i centralenhed- erne, så selv i tilfælde af manglende kontakt til ARX Serveren, fungerer centralen selvstændigt.

Endvidere har hver centralenhed Flash lagring, hvilket tillader programopdatering uden det er nødvendigt at afbryde forbindelsen eller at hændelse går tabt.

Fremtidssikret it-teknologi

Ruko ARX er et af de mest sikre systemer i verden med udgangspunkt i gennem- prøvede og velkendte teknologier fra både it-branchen og bankverdenen. Syste- met baserer sig på SSL (Secure Socket Locker) og PKI (Public Key Infrastructure), som giver samme høje sikkerhed som internetbankerne benytter sig af.

Stærkt krypteret kommunikation

Al kommunikation i Ruko ARX er fortrolig og kan ikke dekodes. Dataoverførsel sker med både sikker identifikation og en stærk 128 bit kryptering.

Fjernkontrol

Det er muligt at få adgang til ARX fra andre enheder, fx PC eller PDA – bare der er adgang til systemets netværk via inter- eller intranettet. Dette sikrer, at systemet er funktionsdygtigt og driftssikkert, og ikke afhængig af, at eksempelvis administrator fysisk er til stede.

Én platform

ARX er den serverplatform, der styrer alle centralenheder og dermed udgør kernen i adgangskontrolsystemet.

Platformen er baseret på åbne standarder, der gør det muligt at integrere og sam- køre systemet med virksomhedens øvrige netværk – uden at ny kabelføring er nød- vendig.

Enestående driftsikkerhed på hele systemet

ARX består af centralenheder, der hver har kapacitet til at styre op til 16 døre, og der er ingen begrænsninger for, hvor mange centralenheder der kan tilsluttes. Cen- tralenhederne initialiseres automatisk på netværket ved installationen, idet de via DHCP serveren får en dynamisk IP-adresse, og derved kan kommunikere direkte med ARX serveren.

Alle retningslinjer, som er opsat i adgangskontrolsystemet er lagret i centralenhed- erne. Det sikrer, at selv i tilfælde af manglende kontakt til ARX serveren, fungerer centralen selvstændigt – i op til 8 år. Hver centralenhed har Flash lagring. Det til- lader programopdatering uden det er nødvendigt at afbryde forbindelsen eller at hændelser går tabt.

Patent Certificeret id

Alle centralenheder er udstyret med et patenteret certificeret ID. Dette sikrer centralenhedens identitet ved opstart, samtidig med at den løbende kan ændres individuelt via ARX serveren. Dette opnås ved at benytte PKI-baseret certifikat- håndtering med åbne og hemmelige nøgler – en håndtering som giver meget høj sikkerhed i store it-systemer.

ARX adgangskontrol kan kombineres med forskellige typer læsere

HID læser

Læserne fra HID indeholder flere læserteknologier på én gang, hvilket giver mulighed for løbende at udskifte de gamle adgangskort til en højere sikkerhedsklasse. HID læserne fås i mange størrelser – både med og uden tastatur. HID læsere kommuni- kerer via et Wiegand-interface, og kan derfor anvendes på langt de fleste adgangs- kontrol anlæg.

Solid læser

Solid-læserne er teknologisk avancerede læsere, der åbner unikke muligheder i virksomhedens adgangskontrolsystem. De kan naturligvis anvendes som almindeli- ge læsere, men kan også programmeres til udelukkende at acceptere bestemte typ- er af adgangskort med unikke koder, hvilket giver en ekstra høj sikkerhed. På denne måde vil kopiering af medarbejdernes adgangskort ikke vil være muligt.

Aperio læser

Både de trådløse Aperio døre, og de traditionelle kabelførte online døre, kan styres i et og samme system. Administratorerne skal derfor ikke lære en ny software at kende.

Der findes to typer af Aperio læsere, et langskilt og en e-cylinder. Monteringen af begge typer er nemt og ligetil, og der skal ikke bores ekstra huller for fastgørelse i dørenheden.

Ring 70 20 87 97 - klik her!