RUKO Cliq remote

ruko cliq cylinder

Nøgleordet er sikkerhed

Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en effektiv og fleksibel sikring af både bygningen og de enkelte rum.

Samtidig oplever mange virksomheder, institutioner og boligforeninger problemer med piratkopiering af nøgler og et ukendt antal nøgler i omløb. Det øger usikker­ heden såvel som det daglige besvær med administration af nøgler.

Med Ruko’s CLIQ dp, som er et elektronisk adgangskontrolsystem, får hver enkelt kunde et patenteret låsesystem i tre niveauer, som giver fleksibel og varig høj sikkerhed, samtidig med at det er nemt og overskueligt at håndtere. Den enkelte bruger får større frihed til at færdes trygt i hverdagen.

Besked fra nøglen

CLIQ nøglen har en indbygget lyd­ og lysfunktion, der giver signaler til brugeren. Lyd og lys fortæller bl.a. brugeren, om der er adgang til det enkelte lokale eller ej. Derudover giver nøglen besked, når batteriet er ved at være opbrugt og snart skal udskiftes.

Patenterede nøgler

CLIQ dp er patenteret, og der kan ikke laves piratkopier i patentets løbetid.

Godkendt sikring

F&P (Forsikring & Pension) har udarbejdet en sikkerheds­ klassificering af låse og låsecylindre. CLIQ og dp er place­ ret i højeste sikkerhedskategori og betegnes dermed af forsikringsselskaberne som sikker mod gennembrydning og oplukningsforsøg.

Unikke CLIQ nøgler

De patenterede CLIQ nøgler er kodet med en mekanisk profil­, side­ og topkode samt en unik elektronisk kode i nøglehovedet. Kun med den rigtige nøgle og den rigtige kode frigør den lille elektromotor i cylinderen sit spærre­ element og åbner cylinderen. Derudover kan man via nøglens unikke kode se, hvem der har været hvor.

CLIQ og dp Sådan opbygges låsesystemet

Når CLIQ dp låsesystemet bygges op, vurderes både den generelle sikring af virksomheden og personalets frie bevægelighed i bygningen. Den enkelte medarbejder skal have ubesværet adgang til alle relevante lokaler, uden at man går på kompromis med sikkerheden. Derfor er det vigtigt at have overblik over alle nøgler i låsesystemet, samtidig med at den yderste sikring mod omverdenen skal være i top.

Udvendig sikring

Virksomhedens yderste sikring mod omverdenen – også kaldet skalsikringen – omfatter alle yderdøre og porte. Hoveddør, personaleindgang og andre yderdøre er tyvens primære vej ind i bygningen, og derfor bør låsene på disse døre altid tilhøre den højeste sikring­skategori.

Indvendig sikring

Sikringen af den øvrige del af virksomheden bør tilpas­ ses til hvert enkelt lokales formål og brug. CLIQ og dp cylindre anvendes i de lokaler, hvor den højeste sikker­hed er nødvendig, mens dp640 cylindre egner sig bedst til aflåsning af f.eks. rengøringsdepoter og skabe. I de lokaler, hvor der behov for såvel høj sikkerhed som øget fleksibilitet, er CLIQ cylindre optimale at anvende.

Overblik over nøgler

For at opretholde et højt sikkerhedsniveau i låsesyste­ met er overblik og kontrol med nøglerne altafgørende. Det gælder dels for det daglige overblik over, hvem der har adgang til hvilke lokaler, og dels når en medarbej­ der stopper, og når håndværkere eller andre skal have midlertidig adgang for at udføre en reparation eller andet i virksomheden.

Performer giver overblik

Softwareprogrammet Performer hjælper med at holde styr på CLIQ dp systemets cylindre og nøgler. Performer giver overblik over brugerne, så man hele tiden har styr på, hvem der har adgang til hvilke lokaler. Dermed bringes låsesikkerheden i top, og samtidig spares virk­ somheden for tidskrævende manuelt administrations­ arbejde.

Nem nøglestyring øger sikkerheden

Piratkopiering og et ukendt antal nøgler i omløb er et problem i mange danske virksomheder, institutioner og boligforeninger. Et CLIQ dp låsesystem gør nøgleadmini­ strationen og dermed sikringen let og overskuelig.

Fuld kontrol over hele systemet

Den elektroniske programmering af CLIQ nøglerne foregår centralt via en almindelig pc med programmet Performer og en programmeringsenhed. Performer gør det nemt at holde styr på, hvilke nøgler der er i omløb og i hvilke hænder, samtidig med at den fulde kontrol over alle nøgler – både CLIQ og dp – bevares. Performer har en indbygget advarselsfunktion, der automatisk går i gang, hvis udlånstiden for en nøgle er overskredet. Hvis en nøgle er forsvundet eller tabt kan dette også registreres. Dermed er man altid opmærksom på poten­ tielle svagheder i sikkerhedssystemet og kan reagere på dem med det samme. Mere information findes på www.ruko.dk, Downloads, Manualer, Quick Guide CLIQ Performer.

Fleksibel nøglesikkerhed

Den systemansvarlige kan selv programmere CLIQ nøglerne og

dermed hurtigt og let give speciel adgang, aktivere nye nøgler samt annullere nøgler, hvis de f.eks. er faldet i forkerte hænder eller er blevet væk. Hermed kan man øjeblikkeligt ændre adgangstilladelser, så den høje sikkerhed består.

Ingen kabler

Al information mellem programmeringsenheden og cylinderen udveksles via specielle programmerings­ nøgler. Derfor er der ikke brug for kabler, antenner eller andet eksternt udstyr.

Kontrol med nøglerne

CLIQ dp nøgler leveres altid med anbefalet post eller ved afhentning mod kvittering og kan desuden betinges med forevisning af ID­kort. Dermed er der fuld kontrol over sikkerheden ved udlevering af ekstranøgler.

Sikring af bolig eller lille virksomhed

CLIQ dp er et låsesystem beregnet til mange døre og nøglebærere. Er der behov for en mindre løsning, anbefaler Ruko CLIQ dp’s ”lillebror”, CLIQ Solo. CLIQ Solo egner sig til boliger og mindre virksomheder med behov for op til 5 cylindre og op til 10 nøgler i alt. Læs mere om CLIQ Solo på www.ruko.dk.

Cylinderne i CLIQ dp systemerne er baseret på en skandinavisk standard, der sikrer, at cylindrene passer til alle standard låsekasser i Danmark.

Samtidig indgår cylindrene i et komplet og internationalt sortiment med låsekasser og tilbehør, som betyder, at hele låseenheden tilsammen opfylder alle krav til funktion, design og myndighedskrav.

Dermed sætter CLIQ dp en helt ny høj standard for komplette låsesystemer, der tilgodeser behovet for fleksibilitet, brugervenlighed og sikkerhed i virksomheder, boligforeninger og institutioner.

Ring 70 20 87 97 - klik her!